ಮನದ ಸಾಲುಗಳು

ಸಾವು ಏತಕೆ?
ಕಣ್ಣೀರ ಬರಿಸಲೆಂದೇ ಈ ಸಾವೇ?
ಮನವು ಕೇಳಿತು ನನ್ನ
ಉತ್ತರಿಸದಾದೆ ನಾ
ಬುದ್ದನನ್ನಾದರು ಕೇಳೋಣವೆಂದರೆ
ಅವನು ಸಾಸಿವೆ ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದ!

ಸಿನೇಮಾ 
ಬದುಕು ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಪಾತ್ರಧಾರಿ
ಕಾಲವೇ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಕಾಲವು ಚಲಿಸಿದಂತೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ
ಒಂಥರಾ ಬಹುಪಾತ್ರಾಭಿನಯದ ಸಿನೆಮಾವಿದ್ದಂತೆ.

ಕನ್ನಡಿ
ಹುಡುಕಾಡಿದೆ ಅವಳಿಗಾಗಿ
ಜನಜಂಗುಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದಂಗಳದಿ
ಎಲ್ಲೇಲ್ಲೂ ಕಂಡೆ ನನ್ನದೇ ಮುಖ
ಅವಳಾಗಿದ್ದಳು ಎನ್ನ ಮನದ ಕನ್ನಡಿ

No comments:

Post a Comment