ಆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್

ತುಂತುರು ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು . ನನ್ನ ಹೋಂಡ ಅಕ್ಟಿವ ರಭಸದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಸ್ಟರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆನ್ ಆಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿತು . ಹಾಕಿದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಚರ್ರಕ್ಕನೆ!. ನಿಂತಿತು ನನ್ನ ಹೋಂಡ ಅಕ್ಟಿವ ಗಕ್ಕನೆ. ಎದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಗುವಸ್ಟು ಭಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರು ಗುದ್ದಿದೆರೆಂದು. ಗಾಡಿ ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಉಸ್ಸಪ್ಪಾ ಎಂದು ಆರಾಮವಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೊಡಿದೆ . ನನ್ನದೇ ತರಹದ ಹೋಂಡ ಅಕ್ತಿವದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೊಡುತ್ತಿರಲು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಂತೇ ಹೋಗಿತ್ತು . ಆ ಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಬ್ಬೊರೊನ್ನೊಬ್ಬರು ನೊಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಬ್ಬರೂ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬೀರಲು ನನಗೆ ಅ ಕ್ಷಣ ಭುವಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ಕಂಡಿತು . ಆ ತುಂಬಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೆವು. ಕವಿಹೃದಯ ವರ್ಣಿಸುವಂತೆ ಅವಳ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ನೀರ ಹನಿಯು ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತಿನಂತೆ. ಅವಳ ಆ ಕಣ್ಣು ಬಾನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ . ಅವಳ ಆ ಮುಖ ಕಮಲದ ಹೂವಿನಂತೆ . ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಇವಳೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸವಿಗನಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಲಾಡುತ್ತಿರಲು ನೋಡಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್! ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಲಿಸಲು ಸುರು ಮಾಡಿದೆ. ಹೋಂಡ ಅಕ್ಟಿವ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಆ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ.

ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ಲಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ಲಿನತ್ತ... ...

No comments:

Post a Comment